Wersety z Taize
Słowo.pl
  Biblia Tysiąclecia
   Czytania liturgiczne
  Czytania liturgiczne
  Czytania liturgiczne
  Czytania liturgiczne
  Czytania liturgiczne
  Czytania liturgiczne
  Czytania na cały miesiąc
  Kalendarz liturgiczny
  Kalendarz liturgiczny
  Kalendarz liturgiczny
  Brewiarz na dziś
  Lectio Divina
  Egzegeza słowa
 
 
 Wyszukiwarki

 


Módlmy się za dzieci nienarodzone
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<<powrót<<<<

 


Słowo Dnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIA

Otwieraj Biblię Zywe Słowo Boga
które ma moc zmienić twoje życie - odwagi

Odpoczynek w zmęczeniu
-------------------------------------
Psalm 23
Mat. 11.28-30
Rzym. 8.31-39

Pokój wśród niepokojów
-------------------------------------
Psalm 4
Filip. 4.6-7
Jan 14

 

Odwaga wśród strachu
-------------------------------------
Psalm 46
Hebr. 13.5-6
2 Kor 4.8-18
 

Ulga w cierpieniu
-------------------------------------
Psalm 41
Psalm 91
2 Kor. 12.8-10
Hebr. 12.3-13

 

Pomoc przy decyzjach
-------------------------------------
Psalm 32
Jak. 1.5-6
Hebr. 4.16

 

Pocieszenie w smutku
-------------------------------------
Psalm 43
2 Kor. 1.3-5
Rzym. 8.26-28

 

Pomoc w czasie pokusy
-------------------------------------
Psalm 1
Jak. 1.12-16
1 Kor. 10.6-13

 

Modlitwa dziękczynna
-------------------------------------
Psalm 100
1 Tes. 5.18
Hebr. 13.15

 

Radość z przebaczenia
-------------------------------------
Psalm 51
1 Jan. 1.7-10
 

Kiedy wszystko dobrze:
-------------------------------------
Psalm 33
List do Tymoteusza 6,
List Jakuba 2.1-17.

 

Kiedy rozpoczynasz nowe zadanie:
-------------------------------------
Psalm 1

 

Gdy chcesz właściwie postąpić
-------------------------------------
List do Rzymian 12.


 

Kiedy martwisz się o członków rodziny
-------------------------------------
Psalm 121
Księga Izajasza 40.

 

Gdy jesteś zniechęcony:
-------------------------------------
Psalmy 23. 42. 43.


 

Gdy wokół szerzy się zło:
-------------------------------------
2 List do Tymoteusza 3
List do Hebrajczyków 13.

 

Gdy nachodzą Cię pokusy:
-------------------------------------
Psalmy 15, 19, 139,
Ewangelia św. Mateusza 4,
List Jakuba 1.

 

Kiedy wszystko Cię zniechęca:
-------------------------------------
Psalmy 34, 71.

 

Gdy nie możesz zasnąć:
-------------------------------------
Psalmy 4, 56, 130.


 

Gdy wplątałeś się w jakiś zatarg:
-------------------------------------
Ewangelia św. Mateusza 18,
List do Efezjan 4, List Jakuba 4.


 

Gdy czujesz się osłabiony:
-------------------------------------
Psalm 75.1-7
Ewangelia św. Mateusza 11.28-30.

 

Gdy pragniesz odpuszczenia:
-------------------------------------
Ewangelia św. Łukasza 15
List do Filemona.


 

Gdy jesteś chory lub cierpisz:
-------------------------------------
Psalmy 6, 39, 41, 67
Księga Izajasza 26.


 

Gdy Twoja wiara słabnie:
-------------------------------------
Psalmy 126, 146.
List do Hebrajczyków 11.


 

Kiedy Ci się wydaje. że Bóg jest daleko:
-------------------------------------
Psalmy 25. 125, 138
Ewangelia św. Łukasza 10.

 

Kiedy czujesz się osamotniony
-------------------------------------
Psalmy 27, 91
Ewangelia św Łukasza 8.

 

Gdy lękasz się śmierci:
-------------------------------------
Ewangelia św. Jana 11.17-20
2 List do Koryntian 5.


 

Gdy zgrzeszyłeś:
-------------------------------------
Psalm 51. Księga
Izajasza 53,
Ewangelia św. Jana 3,
1 List Jana 1.
 

 

 
   


 

 

 

<<<<Powrót