Index
Miłość Boża
Grzech
Zbawienie
Wiara
Nawrócenie
Jezus jest Panem
Duch Święty
Kościół 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kościół katolicki 

 

Człowiek, który uwierzył w Miłość Boga, który z całą swoją grzesznością i małością otworzył się na Jezusa, uznając Go swoim Panem i Zbawicielem, powinien uczynić następny krok - wejść do konkretnej wspólnoty jako środowiska wiary, aby tam wzrastać w Duchu Świętym, wzrastać w nowym życiu, które otrzymał od Jezusa.

Trwanie we wspólnocie jest konsekwencją tej pierwszej decyzji - otwarcia się na Pana.

Każda mała wspólnota odnajduje się w wielkiej wspólnocie, jaką jest Kościół Powszechny. Kościół jest posłany do świata, aby głosić Ewangelię i przemieniać świat. W tej misji Kościoła uczestniczą wszystkie małe wspólnoty, tak obecnie liczne. To jest podstawowe zadanie wspólnot i jest ono realizowane na różne sposoby.

 

 

 

Strony wspólnot katolickich

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
Ruch Swiatło-Zycie
Droga Neokatechumenalna
 

 

<<<<Powrót I

 

Tu powstanie portal z wersetami biblijnymi